सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : क्षितिज पौडेल

मोबाइल नम्बर : 9858077778

इमेल : kshitiz.com.np@gmail.com

फेसबुक:  https://www.facebook.com/municipalitybansgadhi


 विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्री

https://youtu.be/j1HyRJK5wK0